Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 2012-2016  оны сонгуулийн бүрэн эрхийн хугцаанд 21  төлөөлөгч ард иргэдээс сонгогдон ажиллаж байна.

Сумын ИТХ-ын дарга М.Нямжаргалын санаачилсан Чонын ав болзолт уралдаан 2014 оны 12 сарын 11 нээс 2015 оны 02 сарын 12 ны хооронд зохион байгуулагдлаа. Энэ хүрээнд сумын дүнгээр нийт  45 чоно авалсан байна.   Тэргүүн байранд Таримал  багийн иргэн Ю.Эрдэнэбат ,  2-р  байранд  Сэлэнгэбүрэн  багийн иргэн  Н.Баясгалан, 3-р байранд Атар  багийн иргэн  Б.Дамдин   тус тус бусдыгаа манлайлан эрсдэлээс бусдыгаа хамгаалж  чадлаа.

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар