..бусад

БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН 2013-2017 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар