..бусад

Иргэдийн бичиг баримтын зөрчил арилгах аян өрнөж байна...

  Монгол улсын иргэн бүр 16 насанд хүрмэгцээ шинээр, 25 ба 45 насанд иргэний үнэмлэхээ  сунгуулахаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Монгол улсын иргэнд иргэний үнэмлэх олгох, түүнд мэдээлэл оруулах тухай журамд заасан байна. Гэтэл иргэний үнэмлэхээ аваагүй 1997-1998 оны, сунгалт хийлгээгүй 1988-1989, 1968-1969 оны хүчингүй иргэний үнэмлэхтэй иргэд байсаар байна. Иймд дээрх иргэдийн бичиг баримтын зөрчлийг арилгуулах зорилгоор сумын Засаг даргын Тамгын газраас бичиг баримтын зөрчил арилгах  аяныг 03 сарын 10-аас 04 сарын 01-ны хооронд зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд дээрх насны иргэдийн судалгааг гаргаж зөрчлийг илрүүлэх, илэрсэн зөрчлийн дагуу арилгах арга хэмжээ авах зэрэг ажлуудыг баг, байгууллага, иргэдийн дунд зохион байгуулж байгаа тул иргэд идэвхитэй оролцоно уу.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар