..бусад

Ингэтийн гүүр- Хөгжлийн гүүр . . .

"Сэлэнгэ мөрөн" дээгүүрх Монгол Улсын Хамгийн урт 437,02м ган дамнуурган төмөр бетон гүүртэй боллоо. 

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар