Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сэлэнгэ сумын  Засаг даргын 2013-2016 оны хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь Шинэчлэлийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын Шинэ булган хөтөлбөр, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үндсэн чиглэл, сумын нийгэм эдийн засгийг 2010-2020 онд хөгжүүлэх цогц бодлого, багийн иргэдийн нийтийн хурлаас ирүүлсэн саналтай уялдуулан орон нутгийн давуу талдаа түшиглэсэн бүхий л салбаруудын өсөлтөөр иргэдийнхээ амьдралыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар