..бусад

СЭЛЭНГЭ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ “СЭЛЭНГЭ-ШИНЭЧЛЭЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Сэлэнгэ сумын  Засаг даргын 2013-2016 оны хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь Шинэчлэлийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын Шинэ булган хөтөлбөр, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үндсэн чиглэл, сумын нийгэм эдийн засгийг 2010-2020 онд хөгжүүлэх цогц бодлого, багийн иргэдийн нийтийн хурлаас ирүүлсэн саналтай уялдуулан орон нутгийн давуу талдаа түшиглэсэн бүхий л салбаруудын өсөлтөөр иргэдийнхээ амьдралыг дээшлүүлэхэд оршино.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар