Хуудас:  1  ( 4 мэдээ )

Гарам хаах тухай

2015-03-09 17:04:30

Хуудас:  1  ( 4 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар