Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

     Сумын Засаг даргын зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар Булган аймгийн байгаль орчны газар, онцгой байдал, мэргэжлийн хяналт, цагдаагийн байгууллагаас 2014 оны ойн тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн үйл явцын тухай тайланг авч хэлэлцлээ.

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар