..бусад

“Хяналт шийдвэрлэлт, нэгдсэн арга хэмжээ”-ний хүрээнд . . .

Булган аймгийн Засаг даргын 2017.11.06ны өдрийн А/555 тоот захирамжийн дагуу “Хяналт шийдвэрлэлт, нэгдсэн арга хэмжээ”-ний хүрээнд  Байгаль орчны хяналтын  Улсын байцаагч, Мал эмнэлэгийн хяналтын улсын байцааагч, байгаль хамгаалагч, цагдаа нар хамтран эргүүл хяналт шалгалт хийж байна. Хяналт шалгалтын аяны явцад Мал, махны  гарал үүслийн бичиггүй явах зөрчил ихээр гарч байгаа тул иргэд та бүхэн мал махаа тээвэрлэхдээ гарал үүслийн бичиг авч  явахыг  анхааруулж байна. Мал эмнэлэг үржлийн тасаг   

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар