..бусад

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийлээ. . .

2018.03.12. өдөр ИТХ-ын даргын 01 тоот төлөвлөгөөт удирдамжийн дагуу  ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Г.Энхмаа, Мал эмнэлэг хяналтын Улсын байцаагч П.Баттулга, ГБХЗХМНАХ мэргэжилтэн М.Оюунтунгалаг, ИТХ-ын ажлын албаны ажилтан П.Батчулуун нар Ерөнхий боловсролын сургууль, Эрүүл мэндийн төв, Ундраа цэцэрлэгийн  гал тогоонд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийлээ. Хяналт шалгалтаар ЕБС-ийн үйл ажиллагаанд  гарсан зөрчлийг арилгуулах тухай хугацаатай албан тоот хүргүүлж ажиллалаа. 

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар