..бусад

Сургалт-уулзалт боллоо. . .

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн болон хийгдэх гэж буй ажлуудыг  хэрхэн зүй зохистой зохион байгуулж хэрэгжүүлэх талаар Булган аймгийн Тогтвортой Амьжиргаа-3 төслийн мэргэжилтэн н.Энхжаргал сургалт зохион байгууллаа. 

Сургалтанд ИТХ-ын дарга, сумын Засаг даргын орлогч, ЗДТГ-ын дарга, санхүү төрийн сангийн мэргэжилтэнүүд , 4 багийн Засаг дарга, БИНХ-ын дарга нар болон   орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл оролцож нийт 21 хүн мэдээлэл авлаа.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар