..бусад

Хяналт шалгалт хийлээ

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй Төрийн байгууллага болон, худалдаа үйлчилгээ үзүүлж буй ААН, 8 нэрийн дэлгүүр, хүнсний мухлаг, үсчин, саун, халуун ус зэрэгт хяналт шалгалт хийж ажиллаа.
Хяналт шалгалтын үеэр хүнсний аюулгүй байдал, тусгай зөвшөөрлийн эрхийн бичиг, ариун цэвэр , эрүүл ахуйн талаар илэрсэн зөрчлийг тухай бүрт нь таслан зогсоож зөвлөн туслаж ажиллалаа.

Ажлын хэсэгт МЭХУБ, Татварын Улсын Байцаагч, Цагдаагийн алба, ИТХ-ын ажлын алба, ГБХЗХМНАХМэргэжилтэн, ХЭХАХ мэргэжилтэн нар хамтран ажиллалаа нийт тусгай зөвшөөрөлтэй 8, хүнсний мухлаг 3, хүнсний дэлгүүр 4, Багийн төвийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн гал тогоонд хяналт шалгалт хийж  хугацаатай үүрэг даалгавар  өгч ажиллалаа. 

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар