..бусад

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ АЖИЛЛАЛАА . . .

2018.10.12 -ны өдөр Булган аймгийн засаг даргаар батлуулсан удирдамжийн хүрээнд Мал аж ахуй болон төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэл, ургац хураалт, хадлан бэлтгэлийн талаар гарсан шийдвэрүүдийн хэрэгжилттэй танилцан шалгаж эрчимжүүлэх зорилгоор зөвлөн ажиллаж байна.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар