..бусад

Корона вирус-с урьдчилан сэргийлэх

Коронавирустай холбогдуулан гудамж талбайг ариутгаж эхэллээ.

  • Коронавирусийн сэрэмжлүүлэг

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар