..бусад

ОИСКА олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд . . .

     ОИСКА олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд суманд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 30 иргэнд Хүнсний аюулгүй байдлын тухай сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн Бүрэн дунд сургуулийн ЭКО анги болон иргэдтэй хамтран 500 ширхэг Нарс, Гүйлс, Буйлс, Шинэс зэрэг мод тарьлаа. цаашид хамтын ажиллагааны хүрээнд төрөл бүрийн сургалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар