..бусад

Цэвэр Орчин цэмцгэр Сэлэнгэ аяны хүрээнд . . .

Сумын Засаг даргын 2018оны 03 сарын 26 өдрийн А/29 тоот малын  Сэг зэм устгах ажлын хэсэг томилох тухай захирамж,    Байгаль орчны Хяналтын Улсын байцаагчын 2018оны 04 сарын 05 өдрийн Цэмцгэр Сэлэнгэ аяныг эхлүүлэх тухай мэдэгдэлийн хүрээнд  ажлын хэсгүүд хамтран ажлын уялдаа холбоог сайжруулан     орчиноо эрүүлжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгээд байна.  

2018.04.05-20  -ны хооронд  5 багийн  нийтийн эзэмшлийн 55 га талбайн  161 тн хог, 156 малын сэг зэмийг  16 техник, Хүнс тэжээл талонд хамрагдсан өрхийн төлөөлөл 20 хүн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хэрэгжүүлж буй нийтийг хамарсан төсөлд хамрагдсан  35 иргэн,  дүйцүүлэх цэргийн алба хаагч 1,  400-аад иргэн, Багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч,  бүх айл өрхүүд хамтран  ачиж тээвэрлэн 155  литер шатахуун  зарцуулан нэгдсэн хог хаягдлын цэгт зайлуулан ажиллаж байна

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар