..бусад

Ойн нөхөрлөлийн гишүүдийг чадвахжуулах сургалт боллоо. . .

2019-03-14 ны өдөр Соёл спортын цогцолборт тарьц бэлдэх, ойжуулалт хийх чадамжийн гэрчилгээ олгох сургалт боллоо.
Мөн нарийн ногооны үрслэг, дарлага хийх, мандлын цэцэгний үрслэг бэлдэх арга технологи заавар зөвөлгөө өглөө. Дээрх сургалтуудад 32 ойн нөхөрлөлийн гишүүд хамрагдсан бөгөөд сургагч багшаар ОИСКА Монгол ТББ-ын гишүүн Х.Хишигт ажиллалаа.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар