..бусад

Газар тариалангийн мэдээ

      Жилд 6500 га-д улаанбуудай, 159 га-д төмс, 50 га-д хүнсний ногоо,  20 га-д хөх тариа, 21 га-д бог будаа,  20 га-д халтар арвай, чацаргана тариалалтыг 5-10 га-гаар нэмэгдүүлэн газар тариалангийн үйлдвэрлэлээр булган аймагт 3-рт орж байна.
  -  Жилд 8500 тн байгалийн хадлан бэлтгэж Сумын аюулгүй нөөцөд 100 тн,  Тэжээлийн ургамал 20 тн хураан авч  байна.     
- 1250 га-д усалгаатай тариалан эрхэлж нэгжээс авах ургацын хэмжээ жил бүр нэмэгдэж байна.  1 га-гаас 24 цн хураан аваад байна.
 
- Нийт 155 га-д чацаргана тариалж 2012 онд 29.2 тн, 2013 онд 9 тн, 2014онд  80.6тн хураан авч аймгийн хэмжээнд хамгийн их чацаргана тариалсан сумаар шалгараад байна.

       -ИнтоСэ ХХК нь 2007 оноос газар  тариалангий үйлдвэрлэл эрхэлж 2011 оноос Фянланд улсын Сампо үйлдвэртэй хамтран ажиллаж Монголд анх удаа  тарианы комбайн угсарч үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд байна.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар