..бусад

ИНГЭТ ДӨЛ ОНӨААТҮГ-р ашиглалтанд орлоо. . .

     Орон нутгийн хөрөнгөд балансаар шилжиж ирсэн 192 сая төгрөгийн үнэ бүхий Шахмал түлшний үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах хүрээнд Ингэт дөл ТӨААТҮГ-ыг байгуулан Орон нутгийн давсан орлогоос 18 сая төгрөгийг шийдвэрлэж угсралт, тохижилтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар