..бусад

Багийн тоглолт

  • Тариахтай багийн тайлан тоглолт

  • Багийн иргэдийн тоглолт. . .

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар