..бусад

Тариахтай багийн  иргэд . . .

  Сэлэнгэ мөрөн дээгүүрх хойд салааны гүүрнийхээ  цасыг 2017.11.19ны өдөр  цэвэрлэв.

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар