..бусад

Иргэдийн нийтийн хурал боллоо . . .

5-р багийн Иргэдийн нийтийн хурал болж байна.
Уг хурлаар
1.Багийн Засаг дарга Г.Баяржаргал 2017оны жилийн эцсийн тайлангаа иргэддээ тайлагнаж байна.
2. Улсын бүртгэгч Б.Золжаргал Зөрчлийн тухай хуулиар мэдээлэл
3. Байгаль хамгаалагч Д.Нямдорж гоожингийн төлбөрийн талаар мэдээлэл хийж байна.
4. ЗДТГ-ын дарга Ц.Ууганбаяр цаг үеийн байдал, бусад төрийн мэдээ мэдээллийг иргэдэд өгч байна.

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар