Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийлээ. . .

ИТХ-ын дарга, ХЭХАХ мэргэжилтэн нар 2,3-р багт ажиллалаа. . .

Хуулиа мөрдье 21 аян , , ,

javascript

Шинэ мэдээ

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар