Малчдын бүсийн зөвлөгөөн Сэлэнгэ суманд . . .

Булган аймгийн Зөгийний сургалт –Зөвөлгөөн боллоо . . .

2,3,4,5-р багийн иргэдийн нийтийн хурал боллоо . . .

javascript

Шинэ мэдээ

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар