2022-06-23

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Баянзүрх нэг зүрх төвийн хүсэлтээр оюуны өмчийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

2022-06-13

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД “ХҮМҮҮН БАЙХЫН УЧИР ЁС СУРТАХУУНД НЬ ОРШВОЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2022-06-07

ОЮУНЫ ӨМЧИЙГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРУУЛАХ БОЛОМЖ, ШИЙДЭЛ СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022-06-02

Оюуны өмчийн газраас БНСУ-ын Оюуны өмчийн газар болон Шинэ бүтээлийг дэмжих холбооноос хэрэгжүүлж буй “Оновчтой технологийг хөгжүүлэх” болон “Нэг сум – нэг брэнд” төслийн 2024 оны сонгон шалгаруулалтын талаарх мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх цахим уулзалтыг зохион байгууллаа.

2022-05-29

ОЮУНЫ ӨМЧИД ХАМААРАХ АНХНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАГДСАН ТҮҮХЭН ӨДӨР ТОХИОЖ БАЙНА

2022-05-29

“ОФФИССЫН ЭРГОНОМИК” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА