Амжилттай илгээлээ

Ил тод байдал

Авлигын талаар сургалт хийлээ. . .

Авлигатай тэмцэх газрын  мэргэжилтэн нар   Төрийн байгууллагуудад  шалгалт хийн зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүллээ.   Авлигын   талаар сургалт  хийхэд нийт 141 төрийн албан хаагчид хамрагдаж сонирхосон асуудалыг   сонсож зөвөлгөө өглөө.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа