Амжилттай илгээлээ

Хууль эрх зүй

2015оны 03 сарын 23 ны өдрийн хурал...

     Сумын Засаг даргын зөвлөлийн өргөтгөсөн хурлаар Булган аймгийн байгаль орчны газар, онцгой байдал, мэргэжлийн хяналт, цагдаагийн байгууллагаас 2014 оны ойн тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн үйл явцын тухай тайланг авч хэлэлцлээ.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа