Амжилттай илгээлээ

Баг, байгууллагууд

Сумын ЗДТГ-ын дарга Ц.Ууганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг тус багт Ням гаригт 2,3,4-р багт ажиллаа...

Энэ үеэр багийн Засаг дарга нарын  2014 оны ажлын тайлан,   МЭҮТ-ийн дарга Л.Хишигбаярын жилийн ажлын тайлан , тус багт үйл ажиллагаа эрхлэн малчин болон мал бүхий өрхүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг малын эмчийн тайланг  тус тус  БИНХ-д оролцсон нийт ард иргэдээр  үнэлүүлэн ажиллаа.

Алслагдсан Атар, Сэлэнгэбүрэн, Тариахтай багуудын иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллаа...

       2015 оны 05 сарын 20, 21-ны өдрүүдэд аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэсийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг, орон нутгийн төрийн захиргааны төлөөлөл хамтран алслагдсан Атар, Сэлэнгэбүрэн, Тариахтай багуудын иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллаа.
 

      Энэ үеэр аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн тайлан, нийгмийн салбарын бүхий л мэдээллийг багцлан кино хэлбэрээр сонордуулсан.

        Мөн нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар, онцгой байдлын газраас хуурайшилийн үетэй холбогдуулан сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгч ажиллаа .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа