..бусад

Иргэний үнэмлэх шинээр авах, сунгалт хийлгээгүй, үрэгдэж гээгдүүлсэн бол....

1. Иргэний үнэмлэхээ аваагүй 1997-1998 оны, сунгалт хийлгээгүй 1988-1989, 1968-1969 оны хүчингүй иргэний үнэмлэхтэй иргэд 3 сардаа багтааж зөрчлөө арилгуулна уу.
2.    Иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлж  гээгдүүлсэн иргэд Улсын бүртгэгч Б.Золжаргалын 99225426 утсанд бүртгүүлнэ үү.
3.    2015 онд шинээр иргэний үнэмлэх авах 1999 он, сунгалт хийлгэх 1970, 1990 оны иргэд сунгалтаа хийлгэнэ үү

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар