..бусад

    Булган аймгийн хэмжээнд 2015.05.26ны өдрийг хүртэл нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж байна...

 нээлттэй хаалганы өдөртэй  холбогдуулан дээрх хугацаанд иргэний үнэмлэх шинээр авах, сунгалт хийх хугацаа хэтэрсэн үнэмлэхийг торгуульгүй олгох болсоныг мэдэгдэж байна.

       Иймд зөрчилтэй иргэд идэвхитэй хамрагдана уу.

 

 

Улсын бүртгэгч Б.Золжаргал.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар