..бусад

УЛСЫН БҮРТГЭЛ 10 САРЫН МЭДЭЭ . . .


      Энэ сард иргэний улсын бүртгэлд төрөлт 7, гэрлэлт 1, эцэг тогтоолт 2, нас баралт 1 бүртгэгджээ. Шилжин ирсэн 5 иргэнийг бүртгэн авч, шилжин явах хүсэлт гаргасан 3 иргэнийг зохих журмын дагуу бүртгэж шилжүүллээ. Иргэний үнэмлэхийг шинээр 4, 25 ба 4: насны хугацааны сунгалтаар 8, хаяж үрэгдүүлсэн 1 иргэнд дахин олголтоор нийт 13 иргэнийг үнэмлэхжүүлэв.
Мөн шинээр хэрэгжиж байгаа зөрчлийн тухай хуулийн талаар бүрэн дунд сургуулийн багш, ажилчдад мэдээлэл сургалт хийлээ.


2017 оны 10 дугаар сар 30

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар