..бусад

Улсын бүртгэгч –2017онд . . .

      Шинээр 61 хүүхэд мэндэлж 16 иргэн нас барсан байна. Гэрлэлт 18, гэрлэлт цуцлалт 3, үрчлэлт 1, эцэг тогтоолт 29 тус тус бүртгэгджээ. Мөн 98 иргэн шилжин ирж, 80 иргэн шилжин явсан байна. МУ-ын иргэний үнэмлэхийг шинээр 47 иргэн, сунгалтаар 114, дахинаар 41 нийт 202 иргэнийг үнэмлэхжүүлэв. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлээр “Газар таны өмч”, Зөрчлийн тухай хуулиар “Зөрчил арилгах 10 хоног” зэрэг аян зохион байгуулж багийн иргэдийн нийтийн хурал, байгууллагуудын хуралд Улсын бүртгэлийн хуулиудыг сурталчилан ажиллав.                     

 

 

 Улсын бүртгэгч  Б.Золжаргал

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар