Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )


Малчин болон мал бүхий 41 өрхийн арьс ширний 81 паданыг аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт хүргүүлэн 450 ширхэг бод малын шир буюу 6750 000 төгрөг, 618 бог малын арьс буюу 1854000 төгрөгний урамшуулал олгуулхаар хүргүүлэн ажиллаа.
2017 онд 166 өрх ноосны падаан хураалгасанаас давхардсан тоогоор 22 өрхийн мэдээлэл зөрүүтэй байна. Иймд зөрүүтэй малчин болон мал бүхий өрхүүд мэдээллээ МЭҮТ-аас авна уу.
Сумын хэмжээнд 144 өрхийн 16.546.560 мянган төгрөгний ноосны урамшууллын мөнгө олгогдохоор болоод байна.

 

МЭХУБ П.Баттулга

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар