Хуудас:  1  ( 3 мэдээ )

"Сэлэнгэ мөрөн" дээгүүрх Монгол Улсын Хамгийн урт 437,02м ган дамнуурган төмөр бетон гүүртэй боллоо. 

Хуудас:  1  ( 3 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар