..бусад

Анхааруулга

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумаас ирсэн болон Улаанбаатар хотоос ирсэн нийт иргэд 14 хоногийн гэрийн тусгаарлалтаа сайтар сахиж ойр дотны найз нөхөд болон гэр бүлийнхээ гишүүдийг болзошгүй эрсдэлээс хамгаална уу Мөн СОК болон СУмын ЭМГ-тай хатран ажилллахыг хүсэж байна. 

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар