Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Монгол улсын засгийн газрын 2007 оны 303 тоот тогтоолоор “Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах, сэргээн засварлах үндэсний хөтөлбөр”-ийг 2008—2015 онд хэрэгжүүлэхээр баталсан.
Сэлэнгэ сумын хэмжээнд түүх соёлын дурсгалт зүйл  15 байдаг ба МУЗГ-ын 2008 оны 175-р тогтоолоор Сэлэнгэ сумын Ингэттолгойд орших “Далхабандида”  хүн чулуун хөшөөг улсын хамгаалалтанд авсан байдаг.

 • Сэлэнгэ бүрэн багт байдаг бичигт хад

 • Харцайн бичигт хад

 • Харлагын хос бичигт хад

 • Эхийн умайн Бугийн сүг зураг

 • Харлагын намсрай дахь Наваанжалб бурхан

 • Хулстайн дотрын рашаан

 • Цагаан хөтлийн Бурхант чулуу Атар баг

 • Хадны сүг зураг Атар баг

 • Далхбандид Ингэт баг

 • Дүүжлүүр мод

 • Бярвааз

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар