Хөгжлийн бодологын цөм нь давуу талдаа түшиглэсэн эдийн засгийн өсөлтөөр

                               иргэдийнхээ амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд оршино. 

 


                                Иргэн бүр сайн ажиллавал өрх бүр сайхан амьдарна.

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар