Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

2015.03.24 ны өдөр Сэлэнгэ сумын ЗДТГ-ын аппаратын  хурлаар төрийн  албан хаагчид 2015 оны 1-р улирлын тайлан мэдээгээ танилцууллаа.

СУМЫН ДҮРЭМ

2015-02-14 12:38:40

Дэлгэрэнгүйг үзэх.....

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар