..бусад

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн талаархи сургалт

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар төрийн албан хаагч нарт сургалт хийж ажиллалаа. Нийт 51 төрийн албан хаагч нар хамрагдлаа.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар