..бусад

"ЗАСАГЛАЛД- ЗАЛУУЧУУД, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО" төслийн сургалт

Монгол улсын Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монголын Хүүхдийн Төлөө Үндэсний төвөөс хэрэгжүүлж буй "ЗАСАГЛАЛД- ЗАЛУУЧУУД, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО" төслийн хаалтын үйл ажиллагаа болж өндөрлөлөө.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар