..бусад

Хүн ам, орон сууцны тооллого

Хүн ам, орон сууцны 10 жил тутамд явагддаг 2020 оны ээлжит Улсын тооллого 09 цагт Сэлэнгэ суманд эхэллээ.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар