..бусад

Ингэтийн голын 15 малчин өрхүүдээр өвсний нөөц, хаваржилтын бэлтгэл ажилтай танилцлаа.

Ингэтийн голын 15 малчин өрхүүдээр өвсний нөөц, хаваржилтын бэлтгэл ажилтай танилцан цаг үеийн мэдээлэл болон сумын Онцгой комиссын албан даалгаварыг танилцуулж, эрүүл мэндийн үзлэг хийн малчдын санал хүсэлтийг сонсож ажиллалаа.

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар