..бусад

Эрүүл мэндийн байнгын пост

Эрүүл мэндийн байнгын постын 2020.02.19-ны 10 цагаас 2020.02.20-ны 10 цаг хүртэлх мэдээлэл:
Шанш толгой:460 иргэн 131 машин,
Ингэтийн гүүр:216 иргэн, 104 машиныг хяналтын бүртгэлд бүртгэн, урьдчилан сэргийлэн гарын авлага, тараах материал өгч ажиллаж байна.

 

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар