Хуудас:  1   2   3  ( 21 мэдээ )

 «Цэвэр орчин -цэмцгэр Сэлэнгэ» аяны хүрээнд хогийн цэгийн 1,8га талбайн хогийг автогрейдр 910 тн хог хаягдлыг түрж цэвэрлэх ажлыг байгаль хамгаалах сангаас 1,2 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэв.

Мөн гэр хорооллын унд усны худгийн байшинг засварлах ажлыг БОХУ-ын байцаагч санаачлан 3,5 сая төгрөгөөр гүйцэтгэв.

Ойгоос мод бэлтгэх үйл ажиллагаанаас орон нутгийн төсөвт 52770039 төгрөгний орлогыг төвлөрүүлэн ажиллаа.

Хяналт шалгалтыг 4 удаа хийж төсөвт 2 127 000 төгрөгийн торгууль тавьж төсөвт төвлөрүүлэн ажиллаа.

Өнгөрсөн онд ААН, нөхөрлөлүүд 41,8 га талбайд ойжуулалтын ажил хийсэн байна.  

 

 

 

                         БОХУБ  Б.Бямбаа

 

 

 2018 оны гоожин олголт эхлээгүй учир  хууль бусаар  мод бэлтгэхгүй байхыг сонордуулая.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гаригийг “Бүх нийтээр  мод тарих үндэсний өдөр” хэмээн зарласан билээ. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн үйл ажиллагаанд аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, нөхөрлөл, айл өрхүүд хамтран нийт 4  төрлийн 26558 ширхэг  модо тарьлаа.    

     ОИСКА олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд суманд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 30 иргэнд Хүнсний аюулгүй байдлын тухай сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн Бүрэн дунд сургуулийн ЭКО анги болон иргэдтэй хамтран 500 ширхэг Нарс, Гүйлс, Буйлс, Шинэс зэрэг мод тарьлаа. цаашид хамтын ажиллагааны хүрээнд төрөл бүрийн сургалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

      Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гаригийг “Бүх нийтээр  мод тарих үндэсний өдөр” хэмээн зарласан билээ. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн үйл ажиллагаанд ЗДТГ-ын хамт олон нэгдэж модоо тарьлаа

Сумын ИТХ-ын 19-р тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Сэлэнгэ суманд газрын харилцааг зохицуулах журмын хэрэгжилтэнд БЗД нар, БОУБ, ИТХ-ын ажлын алба,  байгаль хамгаалагч нар хамтран хяналт тавьж ажиллаж байна 

2017.09.21ны өдөр Сумын Засаг даргаар ахлуулан  БОХУБ, МЭХУБ, Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн нар 2-р багт цаг үеийн ажлаар ажиллаа.

Үүнд Сэлэнгэ мөрөн гатлах гүүрнд ашигласан карьерын байдал, хаврын ой хээрийн түймэрт шатсан 2 малчны өвөлжөөний модны бэлтгэл ажил, 2-р багийн иргэдийн хадлан , үр тариа, төмс хүнсний хураалттай танилцахад  Ингэттолгой ХХК  хадлан 5000ширхэг боодол өвс , ногоон тэжээл боох ажил  явагдаж байна. 2-р багийн нөөцөнд 1000ширхэг боодол өвс пондолсон байна. 

Хуудас:  1   2   3  ( 21 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар