Хуудас:  1   2   3  ( 27 мэдээ )

2019-03-14 ны өдөр Соёл спортын цогцолборт тарьц бэлдэх, ойжуулалт хийх чадамжийн гэрчилгээ олгох сургалт боллоо.
Мөн нарийн ногооны үрслэг, дарлага хийх, мандлын цэцэгний үрслэг бэлдэх арга технологи заавар зөвөлгөө өглөө. Дээрх сургалтуудад 32 ойн нөхөрлөлийн гишүүд хамрагдсан бөгөөд сургагч багшаар ОИСКА Монгол ТББ-ын гишүүн Х.Хишигт ажиллалаа.

Сумын Засаг даргын 2018оны 03 сарын 26 өдрийн А/29 тоот малын  Сэг зэм устгах ажлын хэсэг томилох тухай захирамж,    Байгаль орчны Хяналтын Улсын байцаагчын 2018оны 04 сарын 05 өдрийн Цэмцгэр Сэлэнгэ аяныг эхлүүлэх тухай мэдэгдэлийн хүрээнд  ажлын хэсгүүд хамтран ажлын уялдаа холбоог сайжруулан     орчиноо эрүүлжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгээд байна.  

  Хурлын ирц 71,4%-ийн ирцтэй оролцлоо. Хэлэлцэх асуудлын хүрээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн, Гэр бүл Хүүхэд Залуучууд Хэвлэл мэдээлэл нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарын ажлын тайланг сонсож, үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.
Мөн ИТХ-ын даргын 01 тоот төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийсэн ажлын тайланг танилцууллаа. Төрийн дээд одон “ Алтангадас” одонгоор шагнуулхаар ахмад багш Ж.Янжмаа, З.Цэцэгдулам нарын тодорхойлолтыг дээд шатны байгууллагад уламжлахаар боллоо.

 

2018.03.21.

2018.03.19.   Хязгаарлалтын бүсд ажиллаж байгаа постны ээлж сольж үйл ажиллагааг нь хянаж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажиллалаа. БОХУ байцаагч Б.Бямбаа

2018-03-22 05:29:29

 «Цэвэр орчин -цэмцгэр Сэлэнгэ» аяны хүрээнд хогийн цэгийн 1,8га талбайн хогийг автогрейдр 910 тн хог хаягдлыг түрж цэвэрлэх ажлыг байгаль хамгаалах сангаас 1,2 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэв.

Мөн гэр хорооллын унд усны худгийн байшинг засварлах ажлыг БОХУ-ын байцаагч санаачлан 3,5 сая төгрөгөөр гүйцэтгэв.

Ойгоос мод бэлтгэх үйл ажиллагаанаас орон нутгийн төсөвт 52770039 төгрөгний орлогыг төвлөрүүлэн ажиллаа.

Хяналт шалгалтыг 4 удаа хийж төсөвт 2 127 000 төгрөгийн торгууль тавьж төсөвт төвлөрүүлэн ажиллаа.

Өнгөрсөн онд ААН, нөхөрлөлүүд 41,8 га талбайд ойжуулалтын ажил хийсэн байна.  

 

 

 

                         БОХУБ  Б.Бямбаа

 

 

 2018 оны гоожин олголт эхлээгүй учир  хууль бусаар  мод бэлтгэхгүй байхыг сонордуулая.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гаригийг “Бүх нийтээр  мод тарих үндэсний өдөр” хэмээн зарласан билээ. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн үйл ажиллагаанд аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, нөхөрлөл, айл өрхүүд хамтран нийт 4  төрлийн 26558 ширхэг  модо тарьлаа.    

     ОИСКА олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд суманд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 30 иргэнд Хүнсний аюулгүй байдлын тухай сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн Бүрэн дунд сургуулийн ЭКО анги болон иргэдтэй хамтран 500 ширхэг Нарс, Гүйлс, Буйлс, Шинэс зэрэг мод тарьлаа. цаашид хамтын ажиллагааны хүрээнд төрөл бүрийн сургалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

Хуудас:  1   2   3  ( 27 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар