..бусад

1 000 000 мод ургуулах хөдөлгөөний хүрээнд...

         ЗДТГ-ын хамт олон ногоон орчин бүрдүүлхээр зорилт тавин ажиллаж байна.
5 төрлийн 100-аад ширхэг гоёлын мод бут тарьж ЗДТГ-ын албан хаагч нар ургуулах тал дээр төлөвлөт хийн ажиллаж байна.

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар