..бусад

Ногоон хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд төв суурин газрыг цэцэрлэгжүүлэн тохижуулах арга хэмжээний хийсэн ажлаас...

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар