..бусад

цаг үеийн ажлаар ажиллаа. . .

2017.09.21ны өдөр Сумын Засаг даргаар ахлуулан  БОХУБ, МЭХУБ, Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн нар 2-р багт цаг үеийн ажлаар ажиллаа.

Үүнд Сэлэнгэ мөрөн гатлах гүүрнд ашигласан карьерын байдал, хаврын ой хээрийн түймэрт шатсан 2 малчны өвөлжөөний модны бэлтгэл ажил, 2-р багийн иргэдийн хадлан , үр тариа, төмс хүнсний хураалттай танилцахад  Ингэттолгой ХХК  хадлан 5000ширхэг боодол өвс , ногоон тэжээл боох ажил  явагдаж байна. 2-р багийн нөөцөнд 1000ширхэг боодол өвс пондолсон байна. 

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар