..бусад

Сэлэнгэ суманд газрын харилцааг зохицуулах журмын хэрэгжилтийн хүрээнд. . .

Сумын ИТХ-ын 19-р тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Сэлэнгэ суманд газрын харилцааг зохицуулах журмын хэрэгжилтэнд БЗД нар, БОУБ, ИТХ-ын ажлын алба,  байгаль хамгаалагч нар хамтран хяналт тавьж ажиллаж байна 

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар