..бусад

2017 онд Байгаль орчин . . .

 «Цэвэр орчин -цэмцгэр Сэлэнгэ» аяны хүрээнд хогийн цэгийн 1,8га талбайн хогийг автогрейдр 910 тн хог хаягдлыг түрж цэвэрлэх ажлыг байгаль хамгаалах сангаас 1,2 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэв.

Мөн гэр хорооллын унд усны худгийн байшинг засварлах ажлыг БОХУ-ын байцаагч санаачлан 3,5 сая төгрөгөөр гүйцэтгэв.

Ойгоос мод бэлтгэх үйл ажиллагаанаас орон нутгийн төсөвт 52770039 төгрөгний орлогыг төвлөрүүлэн ажиллаа.

Хяналт шалгалтыг 4 удаа хийж төсөвт 2 127 000 төгрөгийн торгууль тавьж төсөвт төвлөрүүлэн ажиллаа.

Өнгөрсөн онд ААН, нөхөрлөлүүд 41,8 га талбайд ойжуулалтын ажил хийсэн байна.  

 

 

 

                         БОХУБ  Б.Бямбаа

 

 

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар