..бусад

Хязгаарлалтын бүсд ажиллаж байгаа . . .

2018.03.19.   Хязгаарлалтын бүсд ажиллаж байгаа постны ээлж сольж үйл ажиллагааг нь хянаж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажиллалаа. БОХУ байцаагч Б.Бямбаа

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар