..бусад

2017 оны жилийн эцсийн газар тариалангийн мэдээ . . .


     2017 онд Жимс жимсгэнэ хөтөлбөрийн хүрээнд Сумын хэмжээнд 13 бүлэг 59 өрхөд 40460 ширхэг суулгац тариаллаа. Ирэх онд 30 га талбайд 37500ширхэг суулгац тариалхаар төлөвлөөд байна.


     5791га-д тариалалт хийснээс 5910тн улаанбуудай хураан авч 1га-аас 10,1цн ургац хураан аваад байна. Халтар арвай 9га-аас 4,44тн, бог будаа 10,5га-аас 5,5тн, гурвалжин будаа 592га-аас 325тн, ногоон тэжээл 32га-аас 31тн, тосны ургамал 270га-аас 87тн хураан аваад байна. Мөн 57,27га талбайд төмс тариалалт хийснээс 363,8тн, нарийн ногоо 14,88га-аас 82,33тн хураан авлаа.

 

 

Хөгжлийн бодлогын  мэргэжилтэн Давааням

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар